Chính Sách Bảo Mật

Tại Hello88, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chính sách Bảo Mật này nhằm giải thích cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản, thực hiện giao dịch hoặc tham gia vào các hoạt động khác trên nền tảng của chúng tôi. Thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin thanh toán.

2. Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để:

  • Xác thực danh tính và tài khoản.
  • Cung cấp và cải thiện dịch vụ.
  • Gửi thông tin quảng cáo và khuyến mãi, nếu bạn đồng ý.
  • Phản hồi yêu cầu hỗ trợ của bạn.

3. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:

  • Có sự đồng ý của bạn.
  • Cho các đối tác dịch vụ được ủy quyền, dưới các điều khoản bảo mật nghiêm ngặt.
  • Theo yêu cầu pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

4. Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không được phép. Tuy nhiên, không có hệ thống nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.

5. Quyền của Bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo lắng về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

6. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách này tùy thời điểm để phản ánh các thay đổi trong thực tiễn của chúng tôi. Bạn được khuyến khích thường xuyên xem lại chính sách này để cập nhật thông tin mới nhất.

Bằng việc sử dụng dịch vụ của Hello88, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cung cấp một trải nghiệm an toàn và bảo mật.